දිමුත් කරුණාරත්න රෝවර්ගේ උපන්දිනයට දුන්න චිකන් තෑග්ග

ජනප්‍රිය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක දිමුත් කරුණාරත්න පසුගිය දවසක නිවසේ සුරතලාගේ උපන් දිනය සමරා තිබුණේ වෙනස්ම ආකාරයකට. ( dimuth karunaratne )


‘‘රෝවර්“ නැමැති දිමුත්ගේ සුරතලාගේ උපන් දිනයට කේක් වෙනුවට තිබුණේ චිකන් බකට් එකක්.