ඉරාජ් හද පෙන්වන විට ඔබ බැලුවේ ඇගිල්ල දිහයි

ඉරාජ් හද පෙන්වන විට ඔබ බැලුවේ ඇගිල්ල දිහයි - ඉරාජ්ගේ අලුත් සින්දුව ගැන කිව්වා කතා

ඉරාජ් වීරරත්නගේ නවතම කෙටි චිත්‍රපටය වන ක්ලියෝපැට්‍රා සම්බන්ධයෙන් සමාජයේ මෙන්ම සමාජ ජාල වල දැඩි කතාබහක් ඇති කළා.

ඒ සම්බන්ධයෙන් විවිධ පුද්ගලයින් විවිධ අදහස් සහ චෝදනා එල්ල කර තිබුණා.

එම අදහස් චෝදනා මැද ගීතය විශාල පිරිසක් නරඹා තිබු අතර මෙවර
මෙම නිර්මාණය 18+ උදවිය සදහා පමණක් බව ද youtube ආයතනයෙන් තීරණය කර තිබුණා.

යම් පිරිසක් ඉරාජ්ගේ නවතම නිර්මාණය විවේචනය කර තිබියදී එය වෙනස්ම ආකාරයෙන් දුටු කිහිප දෙනෙකුගේ ෆේස්බුක් සටහන් දක්නට ලැබුණා.


එම සටහන් කිහිපයක් පහතින් බලන්න.