පැය 24 කින් පිරිමින් 919 සමඟ යහන්ගතවී වාර්තාවක් තියන්න හදන රටක් හඳුනන නිළිය-(Photos)

එක්දිනක් තුළ පිරිමින් 919ක් සමඟ ලිංගිකව එකතුවී කාන්තාවක් ලෝක වාර්තාවක් තබා තිබෙනවා.

ඇය ඇමෙරිකානු කාමුක චිත්‍රපට නිළියක් වන Lisa Sparks.

දැනට 38 වන වියේ පසුවන ලීසා පසුගිය දිනෙක ලෝක වාර්තා පොතේ තමන්ගේ නම සටහන් කර ගැනීමට සමත් වී තිබෙනවා.

ඒ පැය 24 ක් තුළ පිරිමින් 919 ක් සමග ලිංගික සංසර්ගයේ යෙදීමෙන්.

ඇය තැබූ මෙම වාර්තාව බිඳ හෙළීමට කිසිවෙකුත් සමත් වී නැහැ.

ඒ වගේම එක්දීනකදී කාන්තාවන් 57 දෙනෙකු සමග ලිංගිකව එක්ව සිංගප්පූරුවේ පුද්ගලයෙකුද ලෝක වාර්තාවකට හිමිකම් කියනවා.