විනිවිද පෙනෙන ඇඳුමක් ඇඳගෙන අන්තර්ජාලය කැළඹූ සරාගි නර්ථන ශිල්පිණිය - Photos

ලන්ඩන් නුවර Paul Strank charity gala හි පැවති උත්සවයකට සහභාගී වූ Ola Jordan නම් දක්ෂ නර්ථන ශිල්පිණියගේ විනිවිද
පෙනෙන ඇඳුම නිසා එම ජයාරූප ගැන මේ දිනවල අන්තර්ජාලයේ වැඩියෙන් කතාබහට ලක් වෙනවා.

එම ජයාරූප පහතින්..